Czym jest pożyczka inwestycyjna?

Inwestowanie jest nieodłączną częścią zarządzania firmą. Brak inwestycji wcześniej czy później może skończyć się tym, że konkurencja uzyska nad nami przewagę, czy to technologiczną, czy innego rodzaju. Niestety, nawet jeśli chcemy inwestować w rozwój naszej działalności, często może to być problematyczne. Zwłaszcza, jeśli działamy od stosunkowo niedawna bądź nie notujemy dużych przychodów. W takich sytuacjach niezwykle użyteczna może okazać się pożyczka inwestycyjna, czyli pozabankowa alternatywa dla kredytu inwestycyjnego.

Czym jest pożyczka inwestycyjna?

Pożyczka inwestycyjna działa na bardzo podobnej zasadzie, co wspomniany powyżej kredyt inwestycyjny. Jest to produkt finansowy, który ma za zadanie umożliwienie sfinansowania szerokiej gamy inwestycji. Środki pozyskane z pożyczki inwestycyjnej można przeznaczyć między innymi na:

  • zakup maszyn, wyposażenia i sprzętu produkcyjnego;
  • rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • zakup pojazdów;
  • wprowadzanie innowacji produktowych i procesowych;
  • zakup lub remont budynków.

Jak widać, pożyczka inwestycyjna obejmuje bardzo zróżnicowane działania i cele, które mają pewien element wspólny: mają doprowadzić do rozwoju firmy.

Pożyczka inwestycyjna jest pożyczką celową, a więc taką, z której środki można przeznaczyć tylko na wskazane w umowie cele. Dlatego też nie można wykorzystać jej całkowicie dowolnie, a pożyczkodawca może zażądać udokumentowania tego, że pożyczkobiorca zastosował się do ustalonych warunków.

Pożyczka inwestycyjna – warunki

Warunki udzielania pożyczek inwestycyjnych potrafią być niezwykle zróżnicowane. Spotkać się można zarówno z pożyczkami inwestycyjnymi o stosunkowo krótkim terminie spłaty, jak i takimi, które mogą rozciągać się nawet na okres 8 lat.

Jeśli zaś chodzi o wysokość pożyczek inwestycyjnych, to mogą one okazać się przydatne zarówno w przypadku stosunkowo niewielkich (o wartości kilkunastu bądź kilkudziesięciu tysięcy), jak i dużych (wartych setki tysięcy złotych) inwestycji.

Oprocentowanie pożyczek inwestycyjnych jest z reguły dość niskie, jako że są one bardzo często dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej lub środków państwowych. Spotkać się można także z pożyczkami inwestycyjnymi oferowanymi przez tradycyjne firmy pożyczkowe.

Pożyczka inwestycyjna zawsze musi być w jakiś sposób zabezpieczona. Często wymagane jest nie jedno, a nawet kilka różnych zabezpieczeń. Wszystko zależy od tego, jak wysoka jest kwota pożyczki, a także jakie są możliwości pożyczkobiorcy.

W wielu przypadkach spotkać się można z obowiązkowym zabezpieczeniem w formie weksla in blanco. Do innych popularnych rodzajów zabezpieczeń należą:

  • poręczenie pożyczki
  • zastaw rejestrowy
  • hipoteka
  • blokada środków na rachunku bankowym.Źródło: https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/pie-duze-firmy-chca-inwestowac-w-ludzi-male-glownie-w-sprzet/

Co ważne, w wielu przypadkach (chociaż nie zawsze) za udzielenie pożyczki nie jest pobierana prowizja.

Dlaczego warto wziąć pożyczkę inwestycyjną?

Jak już zostało wspomniane na początku, inwestowanie jest nie tyle dobrą praktyką, co wręcz koniecznością. Brak posiadania odpowiednich środków własnych nie jest więc dobrą przyczyną, aby z niego rezygnować, biorąc pod uwagę, że istnieją rozwiązania takie jak omawiana pożyczka inwestycyjna.

Przeprowadzanie kosztownych inwestycji jest najbardziej problematyczne zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorstw, a także przedsiębiorstw małych i średnich. Sprawiło to, że panuje niekiedy przekonanie, jakoby poważne inwestycje mogły być dokonywane tylko przez wielkie firmy. Dlatego też właśnie dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich stworzono możliwość zaciągania pożyczek inwestycyjnych.

Pożyczka inwestycyjna to ciekawa alternatywa dla kredytu inwestycyjnego. Zwłaszcza zachęcać do jej zaciągnięcia może atrakcyjne oprocentowanie, a także duża elastyczność w zakresie pozostałych warunków (przede wszystkim kwoty finansowania oraz ilości rat). Niezależnie od naszych dokładnych potrzeb, jest duża szansa, że uda nam się znaleźć pożyczkę inwestycyjną o pożądanych parametrach.

Warto jednak pamiętać, że ze sposobu rozdysponowania środków otrzymanych w ramach pożyczki inwestycyjnej zostaniemy w większości przypadków rozliczeni. Nie możemy wydać tych funduszy dowolnie, na przykład kiedy pojawi się jakaś nagła potrzeba.

Inwestycja w swoim założeniu powinna prędzej czy później przynieść firmie zysk, ale nie uda się to, jeśli zostanie ona źle wybrana lub przeprowadzona. Dlatego też warto jak najlepiej przemyśleć i dobrać swój cel inwestycyjny. Korzystna inwestycja niekoniecznie musi być szeroko zakrojona i droga – czasami nawet zainwestowanie stosunkowo niewielkich funduszy może doprowadzić później do dużych zysków.

Pożyczka inwestycyjna – podsumowanie

Zakup nowych maszyn, pojazdów, nieruchomości – to wszystko kosztuje, i to niemało, co może stanowić spory problem dla wielu firm, zwłaszcza tych początkujących, i potencjalnie uniemożliwić ich rozwój. Dlatego też pożyczka inwestycyjna jest ciekawym i wartym rozważenia rozwiązaniem.

Bardzo wiele przedsiębiorców nie jest nawet świadomych możliwości otrzymania pożyczki inwestycyjnej, mimo że mogłaby się ona okazać dla nich niezwykle przydatna. Dlatego też zdecydowanie warto poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. Może to mieć realny (i co najważniejsze – pozytywny) wpływ na rozwój firmy.Dodaj komentarz